Magunkról

Az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete mintegy négyszáz tagot számlál, kiknek többsége az egyesületen belüli klubokban /olajbányászok, üvegipariak, baromfiiparból jöttek, a LINAMAR-vasasok, az egészségügyiek, az őszidősök, agrárosok/ ténykedik, míg az ittlévő, városi cukorbetegek klubja teljesen önálló. Az utóbbi esetek kapcsán tudni kell, hogy egyesületünk egy jelentős városi ingatlan /Városi Nyugdíjasház/ használója – gondozója, illetve önkéntes alapon mi működtetjük. A házban zajló közösségi élet, a szerteágazó közhasznúsági szolgálat minősítője a havi közel másfél ezres idős- nyugdíjas forgalom.

Talán célszerű megemlíteni, hogy az egykori, lepusztult “legnagyobb magyar falu” jelenleg Békés Megye ipari központja – döntően az idős generáció jóvoltából – ahol is a lakosság száma harmincegyezer, és éppen a nagy iparosítás /szénhidrogénkincs, üvegipar, gépgyártás/, a mintegy tízezernyi új munkahely /1958-1988/ következménye a közel tízezernyi nyugdíjas – nyugdíjszerű ellátásba részesülők száma. Ez igen magas aránya 25 ezernyi felnőtt /18 év feletti/ lakosságon belül. Azonban jórészt ők is hozták az áldozatot, – nem külföldi vendégmunkások – és az áldást, hiszen nálunk az iparűzési évi adóbevétel egymilliárd kettőszázmillió forint. Van hát miből pályázni, fesztiválozni, és volna miből az időseknek – nyugdíjasoknak – rászorultaknak is juttatni. A fentiek magyarázzák a nagy fejlesztéseket, az urbanizációt, a faluból várossá épülést, a 4 ezer új lakást, az új kórházat, a közmű- és intézményrendszer kiépülését. Az is igaz, hogy a szénhidrogénkincs feltárása, a nagy iparosítás /üveg, gépgyártás/ idején mintegy másfél ezren települtek ide /Zala, Bihar, Salgótarján/ és lettek igazi orosháziak.

A nyugdíjas civil szervezkedés 1992-ben indult, azonban az igazi, a mai egyesület elődje 1994. szeptember végén jött létre 39 taggal és ezer forint kölcsönpénzalappal. Most a Töhötöm utca 46 szám alatt /520 négyszögöl, 510 négyzetméter épülettér/ az éves működést négymillió forintos költségvetés biztosítja, melynek fele a városi pénz, a másik fele tagsági díj és egyéb támogatások. A működési eszközök – berendezések az egyesület tulajdona mintegy ötmilliós értékben. Az elmúlt 8 év során a korszerűsítések, új építmények önkéntes munkával és “gyűjtögetéssel” valósultak meg, és több mint tízmillió forinttal gyarapították a városi közvagyont.

Kijelenthetjük, ezt az önkéntes alapú, működtetésű “Nyugdíjasház-modellt” mi valósítottuk meg elsőként Békés megyében, de talán még azon is túl. Ez mindenkinek jó, /13 éves tapasztalat/, mert a civilszerveződés létezési háttere adott, nincs albérleti megtűrtség, másrészt nem terheljük a várost, ellenkezőleg – így a legolcsóbb, /nem kincstári alapú/ “jógazda” módon rendbetartjuk az ingatlant, gyarapítjuk és sok száz idősember sorsán, életvitelén segítünk a szerteágazó, karitatív szolgálattal, az öntevékenység háttérgaranciáival, mentesítve a városi intézményhálózatot.

Mit jelentenek ezek a gyakorlatban:

o Az egészségmegőrzés:

Az egykori óvodából az igényeinknek /időseknek/ megfelelő kialakítások – felszereltség valósult meg önkéntes közreműködéssel – támogatással. A volt kórházi szakdolgozók mintegy húszan, önkéntesen, pontos ügyviteli beosztással, szakszerű nyilvántartást vezetve végzik áldozatos munkájukat a hét négy napján, /az utcai kapun eligazító tábla, az ajtó nyitva és bárki: idős- nyugdíjas bejöhet/.

- Rendszeres vérnyomásmérés

- Nagy és kis-bioptronlámpás, valamint hegyikristályos kezelés, /mindkettő esetében több mint kettő és félezer kezelés – vérnyomásmérés/ – Mód van gyógymasszírozásra és heti kétszer gyógytornára.

- Időközönként szűrővizsgálatok és szakmai fórumok – tájékoztatók /legutóbb a városi kórház igazgatója tartotta./ A félmillió forintos nagy bioptronlámpát a MOL-tól kaptuk.

o Panaszügyek – jogsegély – méltányossági ügyek:

Az egyesületi két jogász és közgazdász intézik, heti három alkalommal. Évente mintegy háromszáz ügy – eset kerül intézésre /jogászi segítés, soron kívüli nyugdíjemelési és segélykérési ügyek, stb./ és ezek jó egyharmada eredményes, ami sok örömet jelent a rászorulóknak.

o Az ügyviteli iroda:

Itt történik az összes adminisztrációs ügyintézés, a számítógépes pályázatok – APEH bevallási és mindenféle más ügybonyolítás – intézés, az internet hírportáltól a fénymásolások “HÍRLEVÉL”, telefon, az idős társaink kéréseinek ügyintézése.

A közösségi élet – rendezvények – klubélet

Egyesületünk az alapszabályunknak /bíróságilag bejegyzett 1995. február/ megfelelően pártoktól független civil érdekszervezetként fejti ki működését. Az egyesület a benne ténykedő, /már felsorolt/klubokra épül és fordítva részükre – feléjük biztosítja a saját öntevékeny közösségi létüket. Ezért többnyire a klubok rendezvényei, akciói /kirándulások/ a meghatározók, havi egy-két alkalommal /40 – 100 fősek/, hiszen másként /400-500 fős/ ez kivihetetlen lenne. Az előtérben lévő eligazító rendezvénytáblán ezek fel vannak vezetve.

Elég itt arra utalni, hogy év végén minden klub megrendezi az un. “kiskarácsonyokat” és “pótszilveszterét”, ízléses, szép kivitelben, /itt osztják ki az egységes egyesületi csomagokat is/, és az összes résztvevők száma közelíti a négyszáz főt. A házban van saját könyvtár, tv. Videó, DVD lejátszás, /sőt készítés/ biliárdszoba és mi építettük ki a pihenőkertet.

Egyesületi hagyományos rendezvények

o Az évi rendes, és 3 évenként tisztújító közgyűlés /februárban kettőszáz körüli résztvevő/.

o A márciusi egyesületi nőnap, /ez évben 230 résztvevő/

o Az egyesületi május elsejei nyugdíjas majális /160-180 fő/

o A 80 és afeletti évesek köszöntése augusztus 20-án – 120-140 fős részvétel

o Ősszel /október/ Idősek napi fórum 130-140 fős.

A kirándulások:

Itt történik a szervezés, általában egy központi /július 1-től-5-ig/ kb. 45 fővel és a klubok közel tucatnyi kirándulása is a háztól-házig alapon, saját pénzen és több száz résztvevővel.

 

- o -

 

Az Orosházi Kistérség Nyugdíjas Szervezeteinek Egyesülete a mi egyesületünk kezdeményezésére jött létre 2005. május 10-én /szeptember hó 9-i cégbírósági bejegyzéssel/. Ez az egyetlen a megyében, mely bíróságilag bejegyzett és a városival együtt “elektorküldésű” jogosítványú a “Dél-alföldi Régió” /Szeged/

Elnöke és elektor: Dr. Násztor Sándor.

A 11 tagszervezet most is Alapszabály szerint működik, a tagok akaratából és ennek jegyében kerül megrendezésre a II. Kistérségi Nyugdíjas találkozó a Töhötöm u. 46. szám alatt július 18-án, várhatóan több mint kettőszáz résztvevővel, kulturális szereplésekkel, szórakozással.

A Megyei Idősügyi Tanácsban /Domokos László hozta létre/ a város és a kistérség képviselője Dr. Násztor Sándor.

 

- o -

 

Egyesületi életünk – tevékenységünk sokirányú missziót, hagyományápolást is felvállal.

Most, amikor már sok fáradozással létezik egy “idősek bázisa”, több irányú sandaság, /esetenként politikai indítású/ jelenik meg, vitatva és firtatva a képviseleti hitelességet, a közhasznúságát. A nyugdíjas szervezkedés kezdetén /1990 -1994/, bárki megtehette volna, de nem tették, csak mi, mint ahogy a lepusztult Könd utcai épületből is mi csináltunk nyugdíjasházat a lakosság szemeláttára /piacnál/ 1995-ben! Esetenként vallási színezetek is adódnak. A nyugdíjasság, az alkotmányos állampolgári állapot – kategória, és nem felekezeti és hasonló, netán hobbi természetű. A települési, /itt a városi/ képviseleti jogosultság is évtizedes ténykedés – bizonyság eredménye. A civil szervezet – egyesület is törvényes alapon működik, és feladatát ellátni, pénzügyekért és szabályok betartásáért csak úgy képes, ha érvényesül a belső rend, vagyis ez nem átjáróház, mert erre senki nem ad érdemi pénzalapot. Erre világos példa a mostanra kialakult helyzet, amikor is a hatalmas iparűzési pénzalapból tízmilliók mennek el vitatható célokra, /marketingalap elosztás/, míg a politikai erők “iszapbirkózásában” a mi 2006. évi jogos három és félmilliós támogatásunkat ez évre már kettőmillióra zsugorították, /bár2007-ben nem várt háromszázmilliós többletbevétele volt a városnak/ vagyis amennyit 2002-ben kaptunk! Hogyan lehetséges ilyesmi? Az NCA pénzelosztásnál is adódnak ilyenek, bár jelzéssel éltünk a miniszterelnök úr felé is. Ezért is van szükség az igazság megismertetésére /internet/, mert másként ezt a lakosság, az idősek aligha ismernék meg.

Az egyesület és a klubok vezetése – működése:

Ez év február 19-i tisztújító közgyűlésünkön újabb három évre választottunk tisztségviselőket. A részt vétel 200 fő körüli volt, de itt az idős kor, a betegségek, a mozgásukban főleg télen korlátolt emberek tekintetében több mint száz főt érint. Elnök: Dr. Násztor Sándor, elnökhelyettes: Horváth Imre, alelnökök: Kunos Károlyné, Böde Sándor, ügyviteli irodavezető: Gyulai Józsefné. Vezetőségi tagok: Görbics Lajos, Fekete Sándorné, Konczos Józsefné, Mészáros Gusztávné, Nemes Endre, Oskó Józsefné, Soós Ferencné, Sonkolyos Jánosné, Tóth Sándorné, Tóth György, Varga Dezső, Zimborán Gábor.

A Felügyelő Bizottság elnöke: Gombkötő Lajos, tagok: Dr. Bánki H. János, Dr. Bella József, Tóth Sándor, Tóth Sándorné.

A klubok saját vezetőségeket – elnököt választottak, létszámuk arányában /30-tól 90 taglétszám/. Az olajbányász klub elnöke: Fekete Sándorné, a MERIAN klub: Zimborán Gábor, MEZŐGÉP csoport: Böde Sándor, üveggyári csoport: Süle Julia, egészségügyi csoport: Tóth Sándorné. Őszidős csoport: Demcsák Lajosné.

A vezetőségek 2-3 hetente tanácskoznak és döntenek.

Orosháza hagyománytisztelete:

Mi az igazi orosházi progresszió tisztelői vagyunk, és nem veszünk részt semmilyen félrevezető és a mi generációnkat dehonesztáló /zombai misztifikálás/ akciókban. Orosháza évszázados léptékű felemelkedése 1958 és 1988 között valósult meg és ezt el kell ismerni, és tisztelni illik. Nem a párt, hanem a szeizmikus kutatócsoport találta meg a tatársánci szénhidrogénkincset 1958. október 16-án. Olajbányászok százai embertelen viszonyok közt több száz kutat mélyítettek le, miközben ugyancsak több százan európai hírű üvegipart építettek, és most az idei félszázmilliós programból még az a szó is kimaradt, hogy “földgáz”?!

Mi vállaltuk a missziót a 40 éves évfordulókról, és most is, amikor lassan egy éve különféle fórumokat, filmbemutatókat /2007. november – 2008. május/ hoztunk össze az iparág az alkotók jeleseivel, amire legutóbb még el sem jöttek a média művelői, hogy ne kelljen hírt adni róla?!

Ezt tettük a Kossuth – Táncsics emlékek, az orosházi kiválóságaink: Dr. Sós József Kossuth-díjas orvosprofesszor, Dr. Soós Gábor agrár-szakpolitikus, vagy Darvas József, Féja Géza emlékrendezvényeinkkel.

 

- o -

 

Az EU-ba lépés napjára elkészült egy igen értékes könyvünk: “Ezüstös hajú társainkért” c. Ebben 242 oldalon és 176 fotóval nemcsak rólunk, idősekről, hanem a városépülés dokumentált tényeiről is gazdag anyag található. Szomorú és döbbenetes, hogy a saját városvezetése – más bőkezűségeivel ellentétben – ehhez egy fillér támogatást nem adott?!

 

- o -

 

Mint érdekességet kell megemlíteni, hogy az un. Főtéri “emberpiacos emlékkövet” – melyet a lakosság döbbenetére Gulyás Mihály a Darvas-ház udvarára száműzött – a mi tíz éven áttartó próbálkozásaink eredményeként vitette vissza / /az akkori polgármester.

 

- o -

 

Talán ezek és az idősek – nyugdíjasok sorsának elviselhetőbbé tétele érdekében kifejtett akcióinak, tiltakozásainak és javaslatainak /idősek “Ezüstfenyő” garzonháza, a 70 év felettiek szemétdíj térítési mentessége, a temetési segélyek felemelése – a köztemetők ügyei, stb./ a saját városi házunk és egyesületi támogatási alapunk érdemi szintre emeléséért az erőfeszítések amolyan “nagykoalíciós” elutasítást eredményeztek. Ideje ezen elgondolkodni a felelős politikai tényezőknek.

Talán az sem lebecsülendő misszió és szolgálat, mint a szénhidrogénkincs megtalálásáról a megemlékezés kezdeményezése, /a programfüzetben még az a szó sincs, hogy földgáz/ és ennek egyenes következménye a július 10-i egyeztető fórum /városi nyugdíjasház/, ahol Holoda Attila MOL Kutatási – Termelési Vezérigazgató ismertette a következő évek szenzációs értékű kilátásait: /”Békési medence” – “Makói árok” – tranzit nagy gáztározó megépülése, több száz munkahely – szakemberképzés és persze nagyobb mértékű városi adóbevétel, stb./. Vagyis mi nemcsak a múltat, a nosztalgiázást jelentjük, hanem a jövőt is egyengetjük.

 

- o -

 

A mi egyesületünk igazi, nagy civil érdekszerveződéssé vált, és képviselője ott van a városi testületben, mint korelnök. Orosháza idős lakosságának nagy többsége értékeli mindezeket, és támogat bennünket, és számunkra ez a felhatalmazás, aminek ezután is igyekszünk megfelelni.

 

Orosháza, 2008. július 15.

 

Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Vezetősége

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


1 + = 8

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>