Válasz Bogdánffy Csaba képviselő Úrnak!

25
február2011

Az Ön durva, sértő hablatyolása, még válaszra sem érdemes, de annak elmaradása is félre érthető lenne. Ugyanakkor jómagam és vezetőségünk nem kíván partner lenni az Ön sanda, számító politikai “ping-pong” játékában.
Azt nem értem mire is jó ez az egész reklám kitárulkozás, talán ennyire beszűkültek a szereplési lehetőségei, netán “elvették a játékát” és a szomorkássága hajtja, akár mifelénk is? Minden esetre újszerű, hogy az üvegesek és más nyugdíjasok demokrácia “védőszentjeként” pubertáskodik.

 

Mi is itt a vád?
Tulajdonképpen az, hogy – erőszakoskodása ellenére – nem vettük fel tagnak az Egyesületbe? De, hát történt már ilyen másokkal is. Ha Ön jó félévvel ezelőtt a pártja választási veresége után, felderítő nyugdíjasházi portyázásakor megállt volna az ajtómnál és benéz, rögvest megmondtam volna, hogy mi nem vesszük fel, sőt, nem is vehetjük fel ide tagnak!
Nem az én “diktátorkodásom” miatt, hanem azért, mert már pontosan tíz évvel ezelőtt jobboldali pártelnököket sem vettünk fel.
Ugyanis a vezető pártpolitikusok nem egyszerű nyugdíjasok, s nem klubéletet élni jönnek ide, hanem, egy eszköznek, tömegháttérnek, a politika küzdőterének kihasználva – bennünket -szétzilálják mindazt, ami itt van, ugyanakkor, minket az utcára sodornak.
Máskülönben mi pártsemleges civilszervezet vagyunk és alapszabályunk is kizárja ilyen személyek felvételét, valamint a vonatkozó törvény ( 2007. évi CLXXXI tv.) az ilyen kötödések esetében minden támogatásból kizárja az érintett civilszervezetet.
Önre is, ez vonatkozik.

 

Igaz, engem gúnyol, hogy nem sikerült “besurranom” a városi testületbe. Viszont Önnek sikerült, ami nem az Ön érdeme, hanem az MSZP (“lejárt szavatosságú”) vezetőjének az ajándéka. Köztudott, már előzőleg is ott volt és frakció-vezetőként zárta a ciklust.
Arról, viszont, én mit sem tehetek, hogy ezúttal pártfőnöke gondolt egyet és egy szénási ifjútitánnal kiütötte előző pozíciójából.
Ez bizonyára rosszul eshetett, bár sokak szerint több oka van a sértődésre annak, aki már az első (rendszerváltó) ciklus óta volt MSZP képviselő és az ifjú jövevény kedvéért “hálából” kihagyták. Ezek ellenére ne nálunk akarja Ön kárpótolni magát.

 

Ezek történtek – ez van, és innentől kezdve az összes blabla, oka- és ügye- fogyott.
A felsorolt ígérvények, pontok az Ön saját verziói.
Egyébként, a civil szervezet törvényes joga, hogy felvesz-e valakit tagjai sorába, vagy nem ! Ez nem felsőbb- alsóbb- szervi, netán strassburgi ügy.

A tisztességet kéri Ön számon? Emlékeztetni szeretném, hogy egy évvel ezelőtt, mi az Egyesület) korrekt megállapodás szerint választási fórumokat biztosítottunk a két képviselő jelölt: Dr. Dancsó József (FIDESZ) és Varga Zoltán (MSZP) részére.
Ezek jól sikerültek.
Azonban, Önök az itteni “üveges kiscsoport” segítségével – a vezetőség és az én tudtom nélkül – az elmúlt év február 17-én, fél nappal a Dr. Dancsó József fóruma előtt becserkészték ide Fetser János pártelnököt, aki gátlástalanul gyalázta a várost és Dr. Dancsó Józsefet. Ön is tett betolakodást zártkörű rendezvényre és utána gyalázkodó írások jelentek meg. Ez nem bizonyítható, de abban az esetben, ha kívül marad szóba sem hozható!

 

A mostani incidensnek az a lényege, hogy ez év február 15.-én az újságban is közöltek szerint, zártkörű tisztújító közgyűlésünkre – ahová csak érvényes tagkönyvvel rendelkező tag volt jogosult bemenni, Ön – a jelenléti ívet vezető és a regisztrálást végző tagjaink felszólítását figyelmen kívül hagyva – néhány támogatója közé beült a terembe, pedig, nem is tagunk.
Ugyanis a klubok önállóan nem törvényes státuszúak, csak az Egyesület!
Januárban felkeresett és én közöltem, hogy a vezetőség egyhangú szavazással tagfelvételét elutasította – ezért nincs tagkönyve – valamint a közgyűlésen sem szerepelhet a tagsági ügye.
Ezek ellenére a leírt mesére hivatkozva erőszakosan beült. Ezen én joggal felháborodva – nem suttogva – felszólítottam, hagyja el a közgyűlést, de Ön nem tágított. A közel kétszáz jelenlévőt megkérdeztem, mi legyen: elhalasszuk, későbbre a közgyűlést vagy szavazzunk arról, hogy Ön menjen el! Szavaztunk. A jelenlévők közül öten – az Ön körül ülők – a maradását támogatták. Ezt követően távozott, kijelentve, majd a mi felsöbségeinket felkeresi, ha kell, egyéb helyeket is.
A probléma csak az, hogy nekünk nincsenek alsó- felső- szerveink (jogi értelemben) és ma már nem állampárti közegben élünk.

 

Valamit még az úgynevezett “üveges” ragaszkodásról és a “diktátorkodásról”.
A tisztánlátás érdekében pontosítani kell. Az, hogy mi milyen “viharsarki” és orosházi hagyományokat – köztük a nagy ipari gazdaságtörténeteket – tisztelünk, ápolunk az ismert, ezt leírtuk a közgyűlés előzetes tájékoztatójában is. Megdöbbentő azonban az Ön beképzeltsége, farizeuskodása, gátlástalansága, amiből volt is előzetes.
Úgy szerepelni és mutatkozni, mint valami üveggyári, akit ez idáig meg sem csapott a gyár üveges szilikát pora !
Azért mégis csak furcsa, hogy a pártja választási veresége döbbenti rá, hogy az “üveges kiscsoportban” a helye? Ön, mint a város egyik jelentős iskolájának korábbi igazgatója, sportszakértő, kulturális tényező, miért nem a Pedagógusok Nyugdíjas Szervezetét keresi meg ? ! Valamint, miért a “kisüvegeseket” választja és nem az igazit, a valóban üveget csinálók Nyugdíjas Baráti Körét?
Azért mert ez a csoport a korábbi időkben az MSZP és a városvezetés – polgármester -patronáltja volt (Országházi látogatás, ingyen vacsora stb.) és máig él a “hálaadás”!
Másrészt nyiladozni kezdett egy remény, hogy lehet itt még ilyen vezető is, s akkor majd…
Ön azt hitte, hogy a mellette ülők marasztalása “felturbózódott” és az egész terem velük “zümmögte, suttogta”: ne távozzak? !
Azért megkérdezem hol volt az a nagy üveges tisztelet az MSZP-s regnálás 12 éve alatt, amikor is átadtak vagy negyven városi kitüntetést, de egyetlen olajbányász (gáz-üveg), de még az orosházi üvegipart alapító Szokup Lajos sem kapott egy plecsnit se? !
Az üvegipar szerencsefiai így tisztelték, köszönték meg milliomosságukat?
Két évvel ezelőtt az első orosházi üvegcsepp 45. évfordulóján az ünnepi megemlékezésről távol maradtak, sőt bojkottálták, így Ön is.
Amikor én a városi képviselő testületben javasoltam a megemlékezést, az egyik MSZP-s képviselő így szólt: “várjuk meg az ötvenediket és akkor akár lovas szobrot is, kaphat Szücs Albert”.
Abban az esetben, ha így haladunk megérjük, bebizonyítják nem is mi – köztük én is – voltunk odaát Tótkomlóson (1958 őszén) és hoztuk ide az olajbányászokat a Táncsics utcára, hanem valamelyik akkor még “kisdobos”? ! Amiatt, pedig, hogy itt lett a központ, százmilliók kerültek Orosházára és így lehetett itt a Kőolaj és Gázipari Gépgyár is.
Még azt is bebizonyíthatják, hogy nem is én mentem el Vas megyébe pár napra azért, hogy ne Celldömölkön, hanem Orosházán épüljön fel az ország üvegipari fellegvára? !
Ez az üvegipar ma is európai értékű és az éves harmincöt-milliárd Ft. árbevétele elárulja mit jelent Orosházának. Ezért is készülünk a félévszázados évfordulóra, az 1961. május 1.-i kezdetre.
El kellene olvasni sokaknak az “Ezüstös hajú társainkért” c. könyvet melyben számtalan dokumentum, kép tanúsítja mi is történt Orosházán. Ez a könyv is karanténba volt, nehogy az igazságok árnyékot vessenek az akkori regnálókra.

 

“A diktátorkodásról”.
Hát, valóban “megáll az ütő” ahogyan a szavazás – szavaztatás körülményeit ecseteli. A jelenlévőket (az Ön hívei kivételével) egy lehajtott fejű, megfélemlített birka népségnek titulálja, holott Ön rondított bele a demokráciába. Ön hallott félre, amikor a jelenlevők zsörtölődését a hézagos intelligenciás viselkedése miatt, marasztalásnak vélte.
Ön szerint hogyan is jutottunk el másfél évtized során egy ilyen elismertségig? Hogyan van itt (még Ön nélkül is) 505 tag – köztük 343 nő – és nyüzsgő élet önkéntes alapon, sőt, van másfél ezres idős forgalom, havonta? Talán az én “robosztus” termetem, valami anyagi- és más függőség, valami “gárda”, “verőlegény” csapat hajtja ezt ki, és semmi esetre sem az önkéntes egyetértő tisztelet? Nem elképesztő nagyképűség azt állítani, hogy az Ön elmúlt jó félévi három-négy benézése olyan varázserejű volt, hogy engem “lekörözött” és Önt olyan magasra felturbózta, hogy az itteniek lesütött fejjel azt “suttogták”: “ne menj el -maradj itt”(?) és csak az én “diktátori” fellépésemért szavazták meg a távozását?

 

Még kérdezi: “mitől fél hát Elnök Úr”?
Öntől semmi estre sem. Szánalmasak a választási és más példázatai. Ez a választási rendszer a civileknek esélyt se ad!

 

Záró sorai szó szerint is valótlanságok. Ön ez idáig sem tisztelte a nyugdíjasokat és csak megrövidítésüket segítette elő, akár a 70. év felettiek szemétdíj ügyét, vagy amikor 2008.-ban, kezdeményezték és keresztülvitték a városi testületben azt, hogy a 2,8 milliós támogatásból nyolcszáz ezret elvegyenek tőlünk. Nincs szükség az Ön nyugdíjas érdekképviseletére, mert azt idáig és ezután is magunk megtesszük. A város vezetésével, polgármesterével korrekt – ez idáig – a kapcsolatunk, és ha Önök segíteni nem tudnak – nem akarnak – legalább ne ártsanak.
Nem én jelentkeztem 1994 nyarán, hanem hívtak, hogy készítsek programot egy életképes nyugdíjas közösség, egyesület és érdekképviselet létrehozására. Ez megtörtént és itt van a Töhötöm u. 46. szám alatt. Mi éveken át önkéntes építőmunkával itt, legalább húsz millió forint értékben, gyarapítottuk a városi közvagyont.
Én korábban is a szülővárosom, Orosháza gyarapításában és nem fosztogatásán fáradoztam s most is ezt teszem. Ezért én emelt fővel járok-kelek! Az Egyesület Közgyűlése ez év február 15.-én egyhangúan – nem lehajtott fejjel – újból elnöknek választott és én továbbra is igyekszem megfelelni a bizalomnak. A továbbiakban nincs miről levelezgetni Önnel.

 

Orosháza, 2011. február 25.

 

Dr. Násztor Sándor

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


4 − = 2

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>