2022. február 25. Tisztújító Közgyűlés

2022. február 25. Tisztújító Közgyűlés

Napirendi pontok

  • Vezetőség beszámolója a 2021-es tevékenységről, a 2022-es feladatokról és programtervekről. (Erős Károly)
  • A 2021-es pénzügyi teljesítés és 2022-es pénzügyi terv ismertetése (Gyurjancsik Lászlóné)
  • A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021-es gazdálkodás ellenőrzéséről (Takács Kálmánné)
  • Vezetőség és FEB tagjainak megválasztása
  • Aktuális kérdések az egyesület életében (Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslat: választás 4 évenként, vezetőség létszám növelés, HÁZ működtetés)
  • Hozzászólások