Adatvédelmi irányelv

Tisztel Látogató!

A személyes adatok kezelésével, az egyesületi honlap üzemeltetésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (továbbiakban GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról kiadott (továbbiakban Infotv) jogszabályi előírások szerint végezzük.

Az adatkezelő szervezet

A GDPR szerint a személyes adatok kezelője (továbbiakban Adatkezelő) a jelen esetben a következő:

Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

5900 Orosháza, Töhötöm utca 46.

Telefon: (68) 412-388

E-mail: nyugdijashaz_oh@freemail.hu

Sütik (cookie) kezelése

A süti (cookie) a honlapunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, tablet, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl. A sütik jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra, vagy a honlap működésére vonatkozó információkat tartalmaz úgynevezett munkamenet azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat. Tartalmazza a honlap Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb. A sütik tartalmát alkalmanként – amíg Ön a honlapunkat böngészi, vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa az Ön eszközéről. A süti tartalmának segítségével képes a honlap (webszerver) a felhasználói élményt javítani.

A honlapunk használata előtt Ön eldöntheti, hogy a süti kezelését engedélyezi, vagy elutasítja. A döntésének megfelelően kerül a süti tartalmának beállítása, illetve kezelése.

Sütiket a honlapunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából használunk. Az első bekezdésben leírtak alapján a sütik nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak) személyes adatokat. Az összegyűjtött információk a honlap látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok.

A feldolgozott személyes adatok köre

Az egyesület honlapját annak nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez. A honlap meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk.

Honlapunkon megjelenített kép- és videófelvételek

Honlapunkon rendszeresen beszámolunk az egyesületet érintő rendezvényekről, eseményekről, programokról, amelyeken készített kép és videofelvételeket is megjelentetünk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a honlapunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit.

Az adatkezelés célja: A honlap látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés a GDPR és az Infotv alapján.

A kezelt adatok köre: A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés: Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény program szervezőjétől. Adatai törlését is kérheti, kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk.

Az adatok megismerhetősége: A honlapunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

A honlapunkon a Kapcsolat menüpontban megtalálható elérhetőségeink bármelyikén keresztül felveheti Velünk a kapcsolatot, érdeklődhet, küldhet nekünk üzenetet.

Az adatkezelés célja: A honlapunkat felkereső érdeklődők tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés a GDPR és az Infotv alapján.

A kezelt adatok köre: név, email cím

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően a feltétlen szükséges ideig kezeljük.

Jogérvényesítés: Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken. Bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy azokat hibásan adta meg. Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk.

Az adatok megismerhetősége, kezelése: Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag azon munkatársak jogosultak, akik a kérésével, véleményével közvetlenül foglalkoznak.

Az adatok továbbítása: Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály kötelezően előírja számunkra (pl.: rendőrségi, ügyészségi, bírósági megkeresés), ilyen esetekben az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott kötelezettségünk.

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület vezetősége