A 20. évforduló

A 20. évforduló

Egyesületünk jeles eseményre emlékezik szeptember 26.-án. Az Idősek Világnapjával összekapcsolva köszöntjük megalakulásunk huszadik évfordulóját is. Ugyanis 1994. szeptember 29.-én 39 taggal alakult meg az első igazán orosházi városi nyugdíjas szervezet. Volt ugyan előtte is próbálkozás – alapítók, de akkor nem a Békéscsaba városi példát követték, hanem a Megyei Szövetséget és így egy összekuszált „Orosháza és vidéke” képződmény jött létre, ami azt jelentette, hogy az év során két alkalommal jöttek össze a tagok – tavaszi közgyűlés és az őszi Idősek Világnapján. Ezért hát egy igazi, éven át tartó folyamatos közösségi – klubéletiségre volt szükség.

Így esett meg, hogy a „Barneválos alapítók” (Antaliné, Konczosné és mások) engem kértek fel egy program készítésére és hogy legyek az új szervezet elnöke, ami az említett időpontban egyhangúsággal meg is történt. Az akkori állapotokra jellemzően (1994.) még egy székünk se volt és a Városi Civil pénzosztásnál az egymillió forintból tízezer forintot osztottak le: egy nyugdíjas egy forint?! A novemberi fórumon saját helyiséget és érdemi pénzügyi segítséget fogalmaztam meg az MSZP-s polgármesterjelölt felé és az ígéret teljesült.

Aztán 1995. április 3.-án a Városházán átadták Nékem a Könd u. 36. sz. Hős-Nagy féle ház kulcsait és augusztus 19.-én egy új „Kispavilon”- és Nyugdíjasház avatás történt, amit mi alakítottunk ki. Rá 3 évre, 1998. április 30.-án Horn Gyula miniszterelnök is meglátogatott bennünket, elismerő sorokat írt az emlékkönyvünkbe.

Az ezredfordulót már az új helyen, a Töhötöm u. 46. sz. alatt kezdtük el és éveken át több tucatnyi nyugdíjas tagunk építette – gyarapította az új otthonunkat és sokfelől kaptunk támogatást. Milliókat érő vagyonnövekmény jött létre, amely a városi ingatlan új értékében tükröződik. Nagyon sok társunkat elvesztettük és ma már ez nem divat, de emlékük tiszteletet érdemel. Az Ő emberi nagyságukhoz méltatlan volt az, ami most március 18.-án itt történt, amit felelőtlen pozíció vadászok műveltek.

Most hát itt van Békés megye legjelentősebb és tevékeny nyugdíjas szervezete és HÁZA. A több mint háromszáz fizető és közösségekben tevékenykedő tagság (olajosok, üvegesek, vasasok, az egészségügyiek, barneválosok és az általános „Platán” klub).

A hét nagy részén itt zajló élet – közhasznúság az egészségmegőrzéstől a kulturális életig éves átlagban mintegy havi másfél ezres idős forgalmat jelent. Túl ezen, a művelődési csoportunk a „Nagyik Tánccsoportja” és a prózai szereplők Országos Arany és Ezüst fokozatokat értek el a vetélkedőkön. Az orosházi Viharsarki Mézes Napon pedig fergeteges sikert arattak táncosaink. Azt azért hozzá kell tenni, hogy sok minden történik nálunk, ami nem ilyen látványos, de a létezési háttér nélkül az sem lenne. Ilyen többek közt a mi saját „Hírportálunk” az internetes stúdiónk és közéletiségünk is, és ahogy évről évre korszerűsödik – szépül az otthonunk. Ugyanakkor arra is ügyelnünk kell, hogy a volt iparágiak, agrárbeliek önérzete ne sérüljön, mint ahogy a legnagyobb hagyományú baromfifeldolgozó ipariak is joggal szóvá tették. A hagyományőrzés „Viharsarok” olajosok – üveg – agrárium –baromfifeldolgozók, nem szezonális kategória, így az 1891-es véres május elseje se!

Az év elején számtalan gáncsoskodó – értetlenkedő felvilágosításával, viaskodásokkal végül is megértettük, hogy új Civil Törvény lép érvénybe és annak kell megfelelnünk – át kell alakulnunk, mert másként mindent elveszíthetünk, ezt a nagyszerű otthonunkat is.

A napokban a lakásomra küldték a Gyulai Törvényszéki Végzést (aug. 6.), amely az új Alapszabályunk hatályba lépését rögzíti:

– a civil szervezet képviselője: Dr. Násztor Sándor, 5900 Orosháza, Madách u. 16.
– az alapszabály módosításának kelte:            2014. március hó 18. napja

2014. június hó 11. napja

– a Törvényszék elrendeli a fenti adatok nyilvántartáson való átvezetését.

Szükséges hangsúlyozni, hogy a kezdettől alapszabályunk fontos kitétele volt a pártoktól független – pártpolitikai semlegességünk. E téren a 2001.-évi jobboldali (FKGP-MDF-KDNP) és rá tíz évvel a bal (MSZP) ránk rontást is határozottan elutasítottuk és ezután is betartjuk ezt.

Hát ennyi! A két dátum (1994. szept. – 2014. aug. 6.), az alapítás és a mostani Törvényszéki végzés közti időszak az a 20 év, amire most visszaemlékezünk.

Hát persze ennél azért bonyolultabb és részletezést igénylő a teljes valóság, amire most nincs mód.

Történetesen világossá kell tenni, hogy a mi létezésünk két pilléren nyugszik:

– Először is ma még létezik az Egységes Nyugdíjas Egyesület, benne aktív, sajátos és önálló közösségekkel és az imént ismertetett Törvényszéki végzés szerint van jogállású szervezetünk és törvényes jogú elnökünk. Csak ezáltal vagyunk szerződés képesek, hogy egy ilyen ingatlant gondozásba – használatba kapjunk.
– Másodszor, mert Orosháza városa ezt a nagy értékű ingatlant lakbér- és rezsimentesen biztosítja a számunkra, használati – gondozási lehetőséget ad, hogy önállóan érvényesíthetjük mindezt. Ehhez kapcsolódik az éves pénzügyi támogatás, a működési- és marketing célokra adott pénz és ezeket szerződések rögzítik és a városi testület jóváhagyása után az egyesület elnöke és a város polgármestere írja alá.

Ez az egész csak együtt létezik és a HÁZ egész működésének rendje valamennyi közösség kötelező közreműködését feltételezi. Az egyesített programtervezet, az időrendi és helyiséghasználati beosztás évek óta jól működik. Ez igenis felelős, egyetértő közreműködést követel, de olyan lehetőséget biztosít, amilyen nincs máig még egy a megyében. Ebben egyértelműen elutasítandók az olyan destruktív, sértegető kötekedések, amit a legutóbbi Platán összejövetelen ismételten művelt az önmutogató hölgy.

Igenis megyeileg is páratlan a lehetőség. Az egy másik része a dolognak, hogy az is példaértékű, ahogyan azok a nyugdíjasok vannak itt elsősorban, akik áldozatos munkával építették ki az elmaradott nagyfaluból a mai Orosházát Békés megye ipari- gazdasági központjává.

Igen, vannak más sajátos nyugdíjas szervezetek is, de Orosháza város nyugdíjasai – időseik egész képviseletét, ahogy a nevünk is szól, mi jelentjük. Természetesen az összefogás – együttműködés igen is szükséges, de azt nem a térség sarkában, hanem itt helyben kell megvalósítani és nem velünk rivalizálva. Mi rengeteget fáradoztunk azért, hogy ilyen szervezetünk és százaknak örömet jelentő otthonunk legyen.

Ezek jegyében ünnepeljük – köszöntjük és köszönjük az eltelt 20 évet. Igen is megköszönjük ezt a mai lehetőséget Orosháza város Képviselőtestületének, vezetőinek, a város polgármesterének és kérjük a jövőben is biztosítsák ezt számunkra. Én magam, aki a kezdettől a mai napig elnöke vagyok a mi közösségünknek, igyekeztem elősegíteni, hogy a semmiből eljuthassunk a jelenig. Köszönöm azoknak, akik őszinte segítőim voltak, bíztak bennem, úgy gondolom, nem csalódtunk egymásban.

További sikeres működést, összefogást és jó egészséget kívánok tagságunknak a következő időkre.

Orosháza, 2014. szeptember 7.

Dr. Násztor Sándor
Egyesületi elnök