Köszöntő dr. Soós Gábor születésének 90. évfordulója alkalmából

Köszöntő dr. Soós Gábor születésének 90. évfordulója alkalmából

Tisztelt Megemlékezők!

A múlt tisztelete és a múltban maradandót alkotók emlékének ápolása olyan emberi erény, amely lépten-nyomon hozzásegít bennünket az életben való eligazodáshoz, akövetendő út kiválasztásához. A bennünket körülvevő társadalmi-politikai viszonyrendszerek folyamatos átalakulása nem írhatja felül azon emberi értékeket, amelyek hosszabb-rövidebb időszakon keresztül hozzájárultak egy közösség szellemi és anyagi gyarapodásához. Ilyen, korszakokon átívelő emberi érték a tudás, a szakmai elhivatottság és a szülőföld iránti örök tisztelet. Az 1922-ben Orosházán született dr. Soós Gábor rendelkezett ezekkel a tiszteletre méltó erényekkel, és életpályája során számtalanszor bizonyította, hogy kiváló, nemzetközileg is elismert szaktekintélyként felül tudott emelkedni a mindenkori politika korlátain.

Miután a példaértékű családi összefogásnak és szorgalmának köszönhetően mezőgazdasági mérnöki diplomát szerzett, a köztisztviselői ranglétra szinte minden egyes lépcsőfokát végigjárta pályafutása során. Volt ő segédfogalmazó, majd negyedszázadon keresztül államtitkár, illetve miniszterhelyettes, de szülővárosát és annak környékét sosem hagyta magára. Nem mehetünk el szó nélkül elévülhetetlen érdemei mellett, amelyek városunk agrárkultúráját és élelmiszeriparát országos rangúvá emelte a huszadik század második felében. A tudományos életben betöltött szerepe a nemzetközileg is elismert agrárszakemberek közé emelte dr. Soós Gábort, aki számos könyvben és publicisztikában hagyott maradandó örökséget az utókor számára.
Dr. Soós Gábor a szakma és a hivatás embere volt egy olyan korban, ahol a politikai érvényesülésnél ezek az erények inkább jelentettek hátrányt, mint előnyt. Vigyázó szemei sosem hagyták magára szülővárosát, Orosházát és annak környékét, tevékenysége nagy szerepet játszott térségünk agráréletének fellendülésében. Mi, az utódnemzedék képviselői, a legkevesebb amit tehetünk, hogy hálával adózva méltón őrizzük az ő emlékét!

Orosháza, 2012. július 20.

Üdvözlettel:
Dr. Dancsó József
Országgyűlési képviselő
Polgármester