Dr. Soós Gábor 1922-2012 Emlékezet

Dr. Soós Gábor 1922-2012 Emlékezet

Születésének 90, évfordulóján tisztelőinek egy csoportja „Emlékező Beszélgetésre” jöttek össze a városi nyugdíjasházban és az alábbi ajánló nyilatkozatot fogalmaztak meg Orosháza Város Képviselőtestületének: Tisztelt Képviselőtestület! A közelinapokban július harmincadikán lenne 90 éves Dr. Soós Gábor a magyar agrárium-vezetés és az agrár-tudományi oktatás-képzés jeles egyénisége, az „agrárium nagy robotosa”. Sajnálatos és méltatlan, hogy 1993. augusztus 25.-én úgy temették el, hogy szülővárosa még csak egy emlékező sorra sem méltatta tiszteletreméltó fiát.

Emlékezzünk!

Dr. Soós Gábor Orosházán a szegények nagyatádi telepén születet egy munkáscsalád kilencedik gyermekeként. Erről Ő viccesen így szólt: „annyira siettünk, hogy egymásról rúgtuk le a magzatburkot”. Mondhatni az egész család összefogása biztosította számára, hogy különleges, természet adta tehetsége a legmagasabb szintű iskolázottságig eljusson. Az „Orosházi M.Kir. Felső Mezőgazdasági Iskolás”- éveiről érdekesek és elismerőek Urszuly János és Kiss A. Sándor emlékezései.
Amikor 1940-ben mezőgazdasági mérnöki diplomáját kézhez kapta, hazatért és a Nagyszénás- Lajosszénási uradalomban lett gyakornok, de rövidesen elhívták az Agrárkutató Intézetbe. Aztán felelős közreműködője volt az 1945-ös földreformnak, Még 27 éves sem volt, amikor kinevezték az újonnan szerveződő Állami Gazdaságok Országos Főigazgatójának. Ezt követően a köztisztviselői hivatás számtalan fokozatán végighaladva a segédfogalmazóból lett miniszterhelyettes és örökös államtitkár. A nagy történelmi sorsfordító időkben 1956 őszén beválasztják a minisztériumi Forradalmi Bizottságba és Donáth Ferenc agrárpolitikai nézetével azonosul. Ezek miatt felmentik, alacsonyabb beosztásba kerül, azonban szinte nélkülözhetetlen tudása-, szervezőképessége okán újból egyre felelősebb beosztást kap, de miniszter nem lehetett.
Ezek után 25 éven át volt a mezőgazdasági-, élelmiszergazdasági tárca államtitkára, örökös második embere a biztos pont a folytonosság. A miniszterek jöttek-mentek, de a magyar agrárium és élelmiszeripar néhány kiváló agrárpolitikusi (Fehér Lajos) háttérrel – nemzetközi élvonalban volt a magyar háztáji rendszerrel együtt. Ez volt, azaz időszak, amikor kilencmillió db sertés volt Magyarországon.
Külön is kiemelkedő szerepe volt az agrárképzés-oktatási rendszerkorszerűsítéses, fejlesztésnek. Orosházán is majdnem felsőfokú intézet lett, nem rajta múlott a leragadás. Ő maga számtalan tudományos értekező könyv, szakmai közlemény, előadások szerzője, szereplője. Közszereplései is a fenti célokhoz, teljesítményekhez kapcsolódtak, de az emberi szolidaritást célozta a különféle egyesületekben tisztségvállalás így a MEDOSZ (szakszervezet) Országos Elnöke is volt. Szülővárosához és családi köréhez Békés megyéhez figyelmes és segítőkész kapcsolat fűzte. Őt többször szólították Gábornak-, Gábor bátyámnak, mint Soós elvtársnak. Egyenes és közvetlen szellemisége bátorító volt az őszinte véleménynyilvánításhoz. A köz igaz szolgálata során csak egy szerény családi házat hagyott szeretteire és a tiszte-becsületes nevét. Orosháza városa sok ezer orosházi és környékbeli lakos egyetértését tudhatja maga mögött, ha személyiségét a méltán elismertek sorába emeli és az ifjúság példaképének is ajánlja.
= Javasoljuk: a városi testület jegyzőkönyvileg is egyetértően rögzítse Dr. Soós Gábor emberi-városi értékeit. = Javasoljuk: hogy az egykori utód szakiskolában a „Tisza Kálmán Közoktatási Intézet” épületében egy szerény Emléktábla is örökítse meg a nevét.
Az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete és a székházban összejött: „Emlékező beszélgetés” résztvevői.

Orosháza, 2012. július 26.

A készült képek megtekinthetők a képgalériában!