„Véres Kabaré Orosházán”

"Véres Kabaré Orosházán"

– pontosítás-vélemények –

(A Média vezetés figyelmébe)

Látványos és döbbenetes eseményekkel teli hét van mögöttünk. Van-lesz min elgondolkodni és a következtetéseket cselekvő módon levonni! Lényegében visszaköszön az ellentmondásos máig tisztázatlan-, lezáratlan orosházi múlt. Ebben különleges és kiemelt, egyedi és országos jelentőségű az 1891-es Orosházi Véres május elseje. E miatt még Veres József evangélikus lelkész a község és térség Országgyűlési Képviselője is interpellált az akkori országgyűlésben?! Ebben a mindenkori városvezetésnek a tisztelet és kegyelet szellemében kell eljárni, kirekesztve a napi politikát.A rendszerváltó ciklus, az akkori polgármester viszonylagos lojalitása ellenére szégyenletesen járt el. Megtagadta-kitagadta a méltatlan brutalitást elszenvedő százakat, még az emlékparkból is és Táncsicsot pedig egy pöcegödör tetejére taszította. Az őket követő szocialisták a centenáriumi méltó rendezvény után a hatalom birtokában fokozatosan pártrendezvényé, mostanában pártpolitikai kampány eseménnyé silányították és Táncsicsot ott hagyták.

Miért is volt április 30.-án két rendezvény az egykori vérfürdő helyszínén?

Mert már nem lehetett tovább tűrni, hogy azok, akik csupán tiszteletből, kegyeleti megemlékezésként kívánnak elmenni oda egy szál virággal, azok csak egy választási kampány céljából rendezett pártgyűlésen tehetik, ahol még a humoristák „Véres kabaré” műsorát is meg kell, hogy tekintsék!

Ezért április 30-án du. 15 órakor az Orosházi Nyugdíjasok Hagyományőrző Köre „Civil megemlékezésre” hívott az újságban, az 1891-s Véres Május elseje emlékére egy-egy szál virággal. Melyen Dr. Szabó Ferenc nyugalmazott Megyei Múzeumigazgató és Orosháza Díszpolgára mondott emlékezőszavakat. Megjelent Dr. Dancsó József Orosháza polgármestere is ahol nem koszorúzás volt (csupán a hagyományőrzők kicsi koszorúja) hanem egy-egy szál virág lett letéve. Most még ötvenen, de jövőre remélhetőleg többen emlékeznek.

Az esti rendezvény nem a „Véres május elseje” jegyében jött össze. Ezt a szót a „vérest” már húsz évvel ezelőtt kizárták. A plakátok „Fáklyás felvonulás” és „Agrárszocialista megmozdulás” tiszteletről szóltak. Csak „Munkáskör” volt. Nem volt semmilyen szocialista demonstráció-felvonulás, csupán a csendőrök által elvitt zászlójukért és a bíróságra bevitt vezetőik kiengedéséért mentek több százan a bírósági épület elé! Mi volt hát az esti rendezvény? Nem kegyeleti, hanem politikai párt kampány és hogy többen legyenek semmibe véve, hogy mindez a több száz résztvevőt, zömében asszonyokat-leányokat ért brutális katonák, csendőrök általi vérfürdő helyszínén – humoristák (véres!) Kabaré műsorát is bevetették?! Mi köze az országos pártvezetésnek a mi kegyeleti jogunkhoz? Tehetik, mert sem a rendszerváltók, sem az őket követők, a város képviselő testülete nem alkotott máig ezekkel kapcsolatban semmilyen szabályzatot.

Sajnálatos, hogy az egyre színvonalasabb helyi Média (újság, TV Oros Café) ezúttal (április 30. és május 1) felszínes ismeretekkel és kellő komolyság hiányában, összemosta a két április 30.-i eseményt és szinte szószerinti bevezetéssel („az 1891-es orosházi véres május elsejére emlékeztek..”) egyenlőségi jelet tett a kegyeletgyakorlók és az MSZP kampánygyűlésezők közé, szentesítve az utóbbit?! Netán akkor Dr. Dancsó József oda is elnézhetett volna és hát mire föl is volt kettő?! Az idősebb generáció és képviseletei nem valami retrós „sztorizók” és 1891- az nem Gellértegyháza.

Az életkor és a szellemiség összekapcsolása könnyen félrevezet. Elég csupán a „Főtér variációkra utalni.” Amikor Németh Béla polgármester előadta prezentációs elképzelését jóformán én egyedül utasítottam el az óriási „betonszarkofág” – mélygarázsos tervét. Ezért a Megyei lapban „korlátoltságomról” cikkeztek, hogy egy hatmilliárdos nagy programot veszélyeztetek?! A mostani Főtéri és Kossuthos – üvegszobros variációk során, én egyértelműen a polgármesteri elképzeléseket támogattam, míg a Műv- Házi emeleti szoba utcai oldalán ülők egységesen ez ellen szavaztak?! Az orosházi nyugdíjasok többsége a Viharsarki múlt tisztelője, de a helyi baloldali képviselet az MSZP már jó ideje nem ezt teszi. Mi nem ezt vártuk-várták a „mi kutyánk kölykeitől” és nem méltányolják, hogy az egyik oldal a jobb zsebét, a másik meg a balt tömögeti.

Egyébként meg nem három, hanem négy majális volt. Ugyanis a Töhötöm utcai nyugdíjasházban a Nyugdíjas Majálison közel másfélszáz résztvevőjét Dr. Dancsó József polgármester köszöntötte. Az ezt megelőző üveggyári koszorúzásnál illendőbb az előző évi módot alkalmazni, a személyeket megnevezni és megvárni, míg odaérnek a koszorúval és fejet hajtanak.

Orosháza történeti múltja érdemi szóértéssel tényszerű megítélést és rendeleti szabályozottságot követel, és talán része lehet majd Orosháza első és igazi Főterének közelgő átadásához.

A fentiek átgondolását javaslom, és eredményes munkát kívánok.

Orosháza, 2013. május 9.

Tisztelettel: Dr. Násztor Sándor

Ui.: Tájékoztató célú.