Közgyűlés (2013. 02. 12.)

Közgyűlés (2013. 02. 12.)

– Az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületénél –

A hagyományok szerint Dr. Násztor Sándor egyesületi Elnök, megnyitójában megemlékezett a múlt évben elhalálozott tagokról. Külön is méltatta Dr. Bíró Ferenc Professor Emeritus érdemeit, beleértve a Celldömölkre tervezett üvegipar telepítés Orosházára változtatását. Ma az itteni öregségi jogú nyugdíjasok közel egynegyede üveggyári.

Mi itteni nyugdíjasok úgy is mondhatnánk, Orosháza fölemelkedésének és a rendszerváltásnak a képződménye vagyunk. Ugyanis korábban nem volt honnét nyugdíjba menni.

A közgyűlési beszámoló az „Állásfoglalás” (tervezet) rövid visszatekintés után, értékeli a jelenlegi helyzetet és ismerteti a programot.

Az a tény, hogy a városban közel kilencezer nyugdíjas, járadékos él, az azt is kifejezi, hogy már több évtizede városunk az elmaradott egykori legnagyobb faluból Békés megye ipari-gazdasági központja lett. Az extenzív korszakban a szénhidrogén feltárás, az üveggyártás, gépgyártás, az élelmiszer feldolgozás, az agrárium és más területek okán tízezer új munkahely létesült. Ezek azok az egykori orosházi és idetelepült dolgozók, akik itt létrehozva időskori ellátásunk pénzalapját, mint nyugdíjasok és nem, mint elöregedett eltartottak élnek! Az ideérkező mintegy hétmilliárdos éves pénzalap Orosházán kerül felhasználásra. Tehát nem bugyuta kisöregek, hanem nagy többségükben ma is hasznosat tévők, több százan szellemi érték arzenált őrzők – működők. A fentieknek tudható be az is, hogy ma harminc és nem húszezer körülien lakunk itt.

A kilencvenes években – 1994 őszén jött létre a mi elődszervezetünk a 39 tagú klub és a semmiből jutottunk el a mába. Ma itt, a Töhötöm u. 46 szám alatt van Békés megye legnagyobb, legtevékenyebb és leggazdagabb nyugdíjas szervezete. A közel négyszáz tagú Egyesületen belül önálló klub-közösségek (Merián, Olajos, Üveges, Linamar, Platán, Üveggyári Baráti Kör, AKG, Egészségügyi csoport) működnek sokféle formában és tucatnyi kirándulást, házi programokat szerveznek.

A város jóvoltából ingyen használatba kapott nagy és szép ingatlan kiépítői és érdemes felelős gondozói vagyunk már több mint egy évtizede. Ez teszi lehetővé a sokszínű tevékenységet, a szerteágazó közhasznúságot, az egészségmegőrzés megannyi formáját, – a gyógytorna vérnyomásmérés, bioptron lámpás kezelés, gyógy masszás – továbbá a jogi tanácsadást, hagyományőrzést, művelődési programokat. Ezek során a HÁZ havi idősforgalma meghaladja a másfél ezres számot. A házon túl a városi közéletben is a mi sajátos jellegünk szerint érdemben részt veszünk úgy is, mint kezdeményező szervezők, történetesen a szénhidrogén és az üveggyári emlékhelyek koszorúzásánál. Megfelelő határon túli kapcsolatot tartunk (esetenként megyei jelleggel) az Aradi és Köröskisjenöi Nyugdíjas ligákkal.

Programunk szerint új és szélesedő akciókat eredményez a most létrejött „Orosházi Nyugdíjasok Hagyományőrző és Művelődési Köre”. A nyugdíjas összefogást szorgalmazzuk, de, itt a városban és nem 20-30 kilométerre.

Létezésünk- működésünk fontos feltétele, Orosháza város önkormányzata támogatása. Az eddigiekért köszönetünket fejezzük ki és külön Dr. Dancsó József polgármester Úrnak. Szeretnénk egyeztető konzultációt az idősügy és a legnehezebb helyzetűek segítésében megállapodásra jutni. Úgy gondoljuk, a bevezetett egységes kommunális ház-lakásadó, olyan mértékű megterhelés és igazságtalanság a legidősebb és egyedül élő nyugdíjasok felé, amit sürgősen rendezni kell. Reméljük a civiltörvényi átrendezésben és a mostani Egyesületi – házi működésünk folyamatosságában a város további támogatására számíthatunk. Az ősszel történt székházi korszerűsítést, külső-belső megszépülést ismételten megköszönjük.

Egyesületünk a jövőben is sok száz idős társunk javára – örömére kíván lenni.

Orosháza. 2013. február 12.

Dr. Násztor Sándor