Szebb és korszerűbb lett az orosházi nyugdíjasok Töhötöm utcai székháza

Szebb és korszerűbb lett az orosházi nyugdíjasok Töhötöm utcai székháza

Az orosházi Nyugdíjasok érdekvédelmi Egyesülete tizennyolcadik születésnapi ajándékának is tekinthetjük a ház teljes körű felújítását a városvezetés által. Az ötszáz négyszögöles telken több mint ötszáz négyzetméteres beépített térség – helyiségek és a hasonló méretű korszerű és szép pihenőkert, zöld, fás terület, a fedett terasz, társaink javára van. Az, ami esztendőről-esztendőre itt történik a civil alkotó, önkéntes közhasznúság és a városi feltétel biztosítás, az összefogás ritka példája: az „Orosházi Modell”.

A több mint négyszáz tagú egyesület a jól szervezett civil közösség, a hét klub, kör, jól összehangolt, de önálló működése, a szerteágazó közhasznúság, az egészség megőrzés sokféle módja, a hagyomány megőrzés sokféleség, az érdek képviseletiség érvényesülése, a határ menti kapcsolatokig messzi térségben egyedülálló. Ehhez egyesületünk lakbér és rezsimentes ingatlanhasználatot és jelentős pénzügyi támogatást kap a városi önkormányzattól. Ugyanakkor e kettősség eredménye a ház havi másfél ezres idős-nyugdíjas forgalma, elégedettsége. A most történt több millió forintos felújítás az idősek világnapja ünnepi rendezvényén kerül jelképes átadásra Dr. Dancsó József polgármester Úr által.

A főépület teljes körű külső és az összes belső felülete a nyílászárók átfestése, a tetőjavítás, a terasztető csere és átfestése, valamint a lenti terem kétfelé választása új átrendezést tesz lehetővé. A gyógytornászok és klubok-körök saját teremhez jutását illetően.

Az épületben zajló élet – közhasznúság = Az egészség megőrzés ­

A heti négy alkalommal történő rendelés – szolgálat, vérnyomásmérés, a bioptron (nagyteljesítményű) lámpás és hegyikristályos kezelés, masszázsszék heti négynapi rendelési időben. Havonta 226 kezelés, amelyen három negyedéves szinten közel 1,010 személy vette igénybe a gyógyító szolgáltatást. Mindezt volt korházi szakképzett önkéntes nyugdíjas szakemberek végzik. ­ A gyógytornász négy csoportban heti 2-2 alkalommal 40-50 fő vesz részt. Ezt kiegészítik a speciális eszközök – szoba kerékpár, futópad stb. Az új átalakított terem megosztással a közösségek és a biliárd,- sakk,- kártyázás feltételei is adottak.

A közösségek –klubok – körök új működési feltétel biztosítása, a külön teremmel nagy előrelépés. Az egyesületen belül hét speciális közösség tevékenykedik: Egészségügyi Csoport, Merián,- Olajos,- Platán,- AKG,- Linamar,- Üveggyári klub, Üveggyári Nyugdíjasok Baráti Köre. Ezek között 70-80 tagú a többség esetenként a környékbeli településeket is túlszárnyaló működést-programokat, valósítanak meg. Az Üveggyári Nyugdíjasok Baráti Köre ez évben már két külföldi és három hazai kirándulást szervezett (40-50 fős túrákat) most éppen az Észak-nyugati részen és a Suzuki gyárban voltak. Természetesen valamennyi csoport szervez házon kívüli és házon belüli rendezvényeket, (ebédel- tánccal) közérdekű összejöveteleket. Túl ezen a baráti közösségek még kisebb kerti partikat is összehoznak, amihez esetenként sátort, asztalokat, bográcsot stb. is biztosítunk. Ugyancsak említésre érdemes az AKG- csoport baráti ebédje, ahová az ország különböző részéről is hazalátogatnak az egykori szaktársak. A felújított nagy terem a 60-80 fős és afeletti, jórészt közös egyesületi rendezvények helyszíne is.

Az egyesületi közös programok

Egyrészt az összetartozás és a sajátosság diktálja, hogy a nőnap, nyugdíjas május 1-i majális, az augusztus 20, az idősek világnapja együttes alkalom legyen. Ettől még tartanak saját nőnapot, pótszilvesztert a csoportok és a hagyományos „Kiskarácsonyokat”.

Az egyesület hagyományápoló-közéleti jellegű missziót is felvállal: ­ Állandó jelleggel mi rendezzük az üvegipari alapítás (május 1) és szénhidrogén ipari emlékhelyek koszorúzását a várossal – iparággal közösen. Bányásznap. ­ A hagyományápolás jegyében: o Megemlékeztünk Darvas József író születésének századik évfordulójáról és egyedül mi helyeztünk el koszorút szülőházánál és nyilatkoztunk a média nyilvánosság által. o Április 12.-én Féja Géza „Viharsarok” c. könyve megjelenésének 75. évfordulóján ünnepséget tartottunk. Melyen részt vett az író fia Féja Endre és Orosháza város polgármestere Dr. Dancsó József. o Megemlékeztünk július 26.-án a kiváló agrárszaktekintély és vezető Dr. Soós Gábor MÉM-államtitkár születése 90. évfordulójáról. A határ menti kapcsolatok tekintetében. Az igazi érdemleges és folyamatos együttműködés lényegében nyugdíjas területen részünkről van az Aradi Liga és a Köröskisjenö nyugdíjasaival. Ezt bizonyítja a köröskisjenői Mária napi fánk sütő fesztivál és kulturális seregszemle, ahol mi jelentettük a megyét is, és mindkét műfajban elhoztuk az első díjat és is.

A nyugdíjasház működésének rendjét az ingatlan gondozási felelősségét is beleértve az Egyesületi vezetés és a HÁZ- új összekapcsolt irányítási kerete: az Egyesületi Elnök- és házügyvezető azonossága, a programszervező és helyettes, valamint az igazi gondnok, felelős és aktív tevékenysége által érvényesül. A ház és egyesület operatív vezetése, pénzgazdálkodása, a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés szerint történik az adott területek felelős és szakképzett munkatársak által. Az egyesület Felügyelő Bizottsága, ezt figyeli. A vezetés a pénzügyek intézői folyamatosan elkészítik a megkötött szerződések alapján a város szakterületének a szükséges elszámolási okmányokat. Ez ideig semmilyen érdemi probléma nem adódott. A Ház- rendelkezik mindazokkal a szükséges és korszerű feltételekkel, eszközökkel, amelyek a jelen igényeit kielégítik; számítógépek és más hasonlók. Ezek esetenként tagjainknak is segítségére vannak, ha ilyen kérés adódik. Itt kell megemlíteni, hogy a ház felújítás során sokkal kedvezőbb feltételek jöttek létre, a Ház és az Egyesületi vagyon-értékek védelme-gondozása, a karbantartás, gondnoksági rendezettség számára (karbantartó műhely, gondnoki helyiség, új tároló szín, stb.) A tető rendbetétele megóv a beázástól stb. A felújítást végző közmunkás csapat elismerésre méltó színvonalas munkát végzett, amit külön is megköszöntünk mindnyájuknak és az őket irányítóknak is. Elismerés illeti Zsurkra János gondnokot és a befejező rendet teremtő asszonycsapatot, élén Pálné Erzsikének.

A 2012 év október 2.-hoz ilyen kivételes és örömteli közegben érkeztünk el. Köszönet ezért aktív-segítő tagjainknak és mindannyiunk nevében köszönjük a megújított házat Orosháza város vezetésének és Dr. Dancsó József Polgármester Úrnak.

Orosháza, 2012. szeptember 26.

Dr. Násztor Sándor

Egyesületi elnök és Ház ügyvezető