Nyilatkozat

Nyilatkozat

Sajtótájékoztató: ­

Az „Idősek Világnapja” (Október 1.) és az ­ Városi Nyugdíjasház – Székház felújítása kapcsán.

Ez a Töhötöm u. 46 sz. ingatlan az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületefelelős működtetése – gondozásában, az itteni nyugdíjas közösségek (klubok-körök) aktív tevékenységét és szerteágazó közhasznúságát érvényesít, aminek eredménye – ténye a havi másfél ezres idős-nyugdíjas forgalom.

Ez az „Orosházi Modell”– vagyis jól szervezett – több száz (közel félezer) felelős, önkéntes nyugdíjas ténykedik Orosháza városa létezési feltétel biztosítása mellett, nap-nap után, éven át idősek százainak javára. Ez igen jelentős életminőség javító és érdemi érdek képviseletiséget is jelent. Ehhez még csak megközelítően hasonlót sem találni Békés megyében, beleértve a megyeszékhelyet, Békéscsabát.

A mi életfelfogásunk – szellemiségünk:

Úgy gondoljuk, hogy az országot újjáépítő és a mai új Orosházát verejtékkel és tehetséggel megalapozó generáció megérdemli ezt a lehetőséget és képes az alkotásra, gyarapításra, közhasznúságra – ennek bizonysága maga ez a ház-székház, ahol több milliós értéket gyarapítottunk. E közben jönnek az „új” nyugdíjasok a folytatás, ami már is tény. Ehhez csak ráadás az u. n. háromszáznál is több „Szocialista Brigád” közhasznúsága.

Itt kell megemlíteni, hogy mi az orosházi progresszió, a viharsarki hagyományok tisztelői vagyunk és elutasítunk mindenféle pártosodást és párthoz kötődést. A nyugdíjasoknak előbb és elsősorban a saját településen belül és érte kell összefogni. Máskülönben „külön falut” játszani Orosházán belül „városi pénzen” talán több száz éves „Szentetornya” tehetné, mert az I. világháború utáni telekosztás olyan volt, mint korábban a Nagyatádi telep és ott senki se akar külön falu lenni. Ennyit a Rákóczitelepi „falunapról”.

A felújított – megszépült HÁZ

A város több mint kettőmillió forintért általunk kért átalakításokat, korszerűsítéseket valósított meg, belül és kívül minden szebb praktikusabb lett. A kormányprogramhoz kapcsolódó közmunkások csapata elismerésre méltó minőségi munkát végzett, amiért mi is hálás, elismerő köszönetünket fejezzük ki. Hosszú lenne a felsorolás, ezért csak itt házon belül lehet megismerni a hasznosságot. Úgy gondoljuk, ezt a médiák munkatársaival kell elkezdeni, hogy tegyék ismerté mire is ment el kettőmillió forint és miféle élet, közhasznúság valósul itt meg a belső termekben, helyiségekben, az egészségmegőrző szolgálat, a kezelések a gyógytornák és a nyolc közösség: Merián, Linamar vasasok, Platán, Olajbányászok, Üvegesek, Üveggyári Nyugdíjasok Baráti Köre, vagy a kezdő AKG gépgyáriak és az Egészségügyi csoport.

Egyesületünk speciális missziókat is betölt, túl a hagyományápoláson, a történteken túl a közelmúlt, a szénhidrogén feltárás és az üveggyári telepítés-gyártás emlékeit is beleértve: emléktáblák-oszlopok, koszorúzások stb. Szándékunk az egykori „Szocialista Brigádok” tevékenységi emlékeit összegyűjteni. Az is tény, hogy a határ menti nyugdíjasok kapcsolatok igazi, folyamatos érvényesülése megyeileg is általunk valósul meg az Aradi és Köröskisjenöi Nyugdíjas Ligákkal, mint a legutóbbi Köröskisjenöi Fánkfesztivál.

A mi létezésünk két pilléren nyugszik: az önkéntes civil cselekvésünk és Orosháza város Önkormányzata – és különösen Dr. Dancsó József Polgármester Úr időseket tisztelő, kiemelt mértékű segítésén (ingatlan használat és pénzügyi támogatás). Kijelenthetjük, hogy a rendszerváltás óta ilyen szintű és konstruktív kapcsolat és segítés nem volt, mint amit jelenleg kapunk.

Jelenleg a mai realitásokhoz és a jövő civiltörvény érvényesülését elősegítő működési szervezettséget hoztuk létre. Előtérbe került, maga a HÁZ- operatív működtetése – szolgáltatása, így az Egyesületi Elnök egyben a HÁZ – ügyvezetője Dr. Násztor Sándor), másrészt a benne folyó élet programszervezője-ügyviteli irodavezetője is ezt látja el (Pál Jánosné). A háznak van igazi gondnoka, aki az ingatlan és Egyesületi vagyongondozás, karbantartás gazdája (Zsurka János). Ezen elképzelések a város illetékeseivel és az ingatlant biztosító Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt vezetőivel is egyeztetve vannak.

A városi nyugdíjasház – székház, igen van egy ilyen ház! Ha nem lenne, ki kellene találni. Ez, ha nem lenne, megszűnne, vajon hol biztosítanák mindezt, havonta másfél ezres méretben?

A ház megújítása az épület külső komor bordóról, világoszöldre váltása remélhetőleg a valóságos remény kifejezője is. Mind ezét köszönet.

Orosháza, 2012. szeptember 26.

Dr. Násztor Sándor

Egyesületi Elnök és Ház-ügyvezető