„Vészhelyzet” van a Töhötöm utca 46 – ban

"Vészhelyzet" van a Töhötöm utca 46 - ban

Azért:

1. mert a külső tornyosuló problémák-veszélyhelyzetek közben fellazult a korábbi egyesületi egység-összefogás.

2. Másrészt valóban súlyos próba tételek elé nézünk: civil törvény, átalakulás és új működési rend, alapszabály és létünket biztosító, városi támogatás (ingatlan biztosítás, pénzügyi támogatás stb.). már előre vetített feltétele: a mai Egyesületi új választott vezetés és érdemi, személyi garanciái egyértelműség.

3. Ezzel egy időben felelőtlen, becsvágyó kalózaink a széthúzást szítják és „hírvivő” akciókkal, rájátszó politikusok a városi képviselő testületben (május 17.) gyaláznak bennünket és természetesen az Elnököt, a fő akadályt.

4. Újraéledt és pozícióhajhászó, vezérkedni próbáló emberek- „félkatonai”, politikai küldetéstudattal az „icipici kistérséget” újraélesztve (ötvenszázalékos orosházi részaránnyal) új rohamra indultak ellenünk, hogy betelepüljenek ide és szétzilálják azt, amiért itt százak fáradoztak közel két évtizeden át. Ebben mélységesen elitélendők az itteni „szálláscsinálók” – „kétlakiasok”. Tisztelet a fegyveres szolgálatoknak, de az itt élő nyugdíjasság igen kis százalékát képezik .

Ez a tényhelyzet, ami egyértelmű cselekvésre szólít fel, és akik ezt értik és érzik, ne totojázzanak, tekingessenek körbe, hanem fogjanak össze és tegyük, amit kell! Ez nem a „valaki” mondja meg, hanem együtt! Talán az állásunkat féltjük, hogy elveszítjük?!

Állapot tisztázás

„Elszálltak a fecskék” az évek, a korosztályok és az egykori alapítók egy része és esetenként nem a legigazibbak akarata-hangja jut érvényre (a februári közgyűlés). Át kell lépni a klub kereteket és a közel két évtized értékeit a jövő létezés garanciát értők és akarók érvényt kell, szerezzünk összefogással a huszadik évforduló és a folytatás érdekében. Az új közösségek üvegesek (baráti kör), a Platánosok, egészségügyiek, a Linamar tevékeny nyugdíjasai egyre aktívabban segítik a jövő új formáit, akcióit. Ezt különösen jól érzékelteti a tavasz folyamán létrejött: „Orosházi Nyugdíjasok Hagyományőrző és Művelődési Köre”, az április 30-i „Véres Május elsejei” koszorúzás a megújult és sikeres tánccsoport, a sikeres unoka- gyereknap és a tervek.

Rendezési tennivalók: ­

A közösségi összefogás megerősítése. A KLUBOK-KÖRÖK-CSOPORTOK eredményesebb működéséhez érdemibb segítség kell. Ezt Varga Dezső konkrét javaslatokkal is pontosította.

o Elnöki hatáskörben intézkedés történik, hogy még júliusban visszajuttassuk a közösségeknek a befizetett tagdíjak felét (50%) és saját, de szabályos felhasználás váljon lehetővé. Meg kell szüntetni a tagdíjfizetés kijátszását.

o Megnézzük a városi (marketing) szerződés alapján érkező támogatási alapokból, milyen céljelleggel lehetséges a lebontás. Sajnos félmilliós csökkenés történt

o Mindezekkel együtt remélhetőleg nem veszítettük el az elmúlt idők, a tíz -húsz évvel ezelőtti viszonyok, az orosházi történeti események, tények emlékezetét?! Bizonyára, azt sem, hogy a semmiből hogyan jutottunk el a jelen viszonyokhoz, és mi is lenne, ha ennek saját ostobaságunk vetne véget?!

o Át kell lépni a klubhatárokat, és akik a jövőért készek cselekedni, azok egységbe összefogva tegyük meg.

A Hagyományőrző és Művelődési Kör

A címbe foglaltak megvalósítására készek és új közösséget képeznek a különféle programok-akciók magvalósításai. Ezért idehívjuk a cselekvésre kész tagjainkat. ­ A dolgok szervezője-összefogó:

Elnök: Pál Jánosné és segítői, Mészáros Géza, Zsurka Jánosné Fekete Sándorné alelnökök, (Varga Dezső koordinátor). ­

Már cselekvő vidéki (Csomorkányi romtemplom) szereplésre kész a bővített új műsoros tánccsoport (augusztus 10.). ­

Össze kell gyűjteni-állítani az itteni munkásmozgalmi emlékeket, a „Szocialista Brigád” egykori tiszteletreméltó tetteit. Ezekről legyen Orosházi Média Hír! ­

Operatív, tartalmas és folytonos média nyilvánosság, saját „Hírportál” szükséges, ehhez vannak hozzáértő társaink és működésükhöz mindent biztosítunk (Mészáros Géza és stábja). Az újság „kistérségi hírverése” összezavarja az embereket!

A második félév rendezvényei-akciói ­

A hagyományos és emlékrendezvények

o Az augusztus 20. a szokásos módon és a 80 év felettiek köszöntése, valamint az Aradi-Köröskisjenői vendégek részvétele.

o Szeptember: Eötvös József születésének 200. évfordulójára megemlékezés

o OKTÓBER 2-ÁN (SZERDÁN) „Idősek Világnapja” rendezvény.

o Ehhez kapcsolódik: augusztus elejére a nagyterem felújítása-végig parkettázása. Olajos emlékhely koszorúzások a „Szent Borbálás” – országos időben (szeptember).

o November-december: „Kiskarácsonyok” hagyományosan és támogatva.

A 2014-es évre készülve ­

Cikluszáró- és a civiltörvénnyel harmonizáló új „Alapszabály” és tisztségviselők választása két évre. (2014 első negyedév). ­

Ez azt is jelenti, hogy Orosháza város vezetésével megállapodás- új szerződés szükséges a mi létezésünk érdekében: ingatlan használat- és a működéshez szükséges pénzügyi támogatás. ­

Nem mi diktálunk és a jövő év választási politikai ügyeiben a legszigorúbb semlegességet- tagjaink állampolgári önálló felelős választási elhatározását, tiszteletbe tartjuk. Választási ügyben csak Egyesületi hatáskör létezik. Semmilyen sutyikalózkodást! ­ Ennek az egyesültnek-, tagjainknak, közösségeinknek soha nem volt ilyen módja, lehetősége és akkora a felelőssége a jövő megmaradásáért, mint most lesz! ­ Ide tartozik az is kit-kiket hatalmaz fel majd a közgyűlés a felelős képviseletre a létezésünk megmaradása ügyében a város illetékesei felé.

Mi addig létezünk itt, amíg a városi feltételek biztosítva lesznek! Eddig tizenkilenc éven át ez meg volt. Itt, hát a lényeg: igazi „vészhelyzet van”, de „Átvészelhető”!

Közös a felelősség !!

Orosháza, 2013. július

Dr. Násztor Sándor

Egyesületi Elnök