NŐNAPI ÜNNEPSÉG

NŐNAPI ÜNNEPSÉG

Az ünnepséget

2022. március 8-án kedden

10:00 órakor tartjuk a

Nyugdíjasházban

Részvételi szándékát kérjük lehetőleg március 4-ig jelezze (68/412-338, vagy 30/321-1079telefonon), de maximum március 7-én 10:00-ig( 30/409-0378).
Szerény ajándékot és vendéglátást csak az előzetesen jelentkezőknek tudunk biztosítani.
Az ez évi tagdíj befizetésére a rendezvény előtt van lehetőség.

Vezetőség

Meghívó

Meghívó

 
Az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete értesíti tagjait, hogy

2022. február 25-én (péntek)

BESZÁMOLÓ és TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST TART

(A közgyűlés zártkörű)

Kezdési időpont: 9:30 óra határozatképtelenség esetén 10:00 óra a  jelenlévők számától függetlenül.

Helyszín: Városi Nyugdíjasház, Orosháza, Töhötöm u. 46.

A szavazás feltétele az érvényes tagsági jogviszony igazolása. A regisztráláskor a 2021. illetve a 2022. évi tagdíj befizetése a helyszínen lehetséges.
Tisztelettel: Egyesület Vezetősége

2022. február 25. Tisztújító Közgyűlés

2022. február 25. Tisztújító Közgyűlés

Napirendi pontok

  • Vezetőség beszámolója a 2021-es tevékenységről, a 2022-es feladatokról és programtervekről. (Erős Károly)
  • A 2021-es pénzügyi teljesítés és 2022-es pénzügyi terv ismertetése (Gyurjancsik Lászlóné)
  • A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021-es gazdálkodás ellenőrzéséről (Takács Kálmánné)
  • Vezetőség és FEB tagjainak megválasztása
  • Aktuális kérdések az egyesület életében (Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslat: választás 4 évenként, vezetőség létszám növelés, HÁZ működtetés)
  • Hozzászólások

Nyitvatartás

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy a Nyugdíjas Ház a mindenkori járványügyi rendelkezéseknek, előírásoknak megfelelően korlátozott időben, de feladatát biztosítva működik.

Minden hétfőn ügyelet:  8 – 11 óra

(ügyintézés, befizetések, programszervezés, stb.)

 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8 – 10-i (torna)

 

Hétfő, szerda: billiárd egyeztetés szerint

 

Minden klubrendezvény a kijelölt klubnapokon megrendezésre kerül.

Egyéb rendezvények (színház, stb.) egyeztetett időpontban kerülnek megrendezésre.

 

Az egészségügyi előírások betartását kérve várjuk tisztelt tagtársainkat.

Vezetőség